Какво е Аюрведа?

Аюрведа - древната индийска наука за здраве и дълголетие

 

Аюрведа се счита за най-старата форма на медицина на човечеството.

Проходила от Индия, тя оказва влияние върху медицинските практики в цялото древно общество. Методите й намират отражение в различни части на света, включително в Китай, Тибет, Персия, Египет, Древна Гърция и Рим.

Дълбоко преди настъпването на новата ера, Аюрведа събира обширни медицински познания, включително сложни процедури като операции на очите и трансплантация на органи.

 

Какви са направленията в аюрведичната медицина?

В Аюрведа имала осем медицински направления:

  1. КАЯ ЧИКИТСА е свързана с „Вътрешни заболявания“ и обхваща общите физиологични нарушения. Този метод е документиран около втори век преди Новата ера в Чарака Самхита, един от сборниците за Аюрведа.
  2. БАЛА ЧИКИТСА съответства на съвременната "Детска медицина" в западната медицинска практика. Този метод е описан около 6-ти век преди новата ера в текста Касяпа Самхита.
  3. ГРАА ЧИКИТСА е еквивалент на "Психиатрия" и обхваща заболяванията на ума и душата, както и методите за тяхното природосъобразно лечение.
  4. ШАЛИЯ ЧИКИТСА съответства на "Хирургия" и е документирана в Суширута Самхита, където се предоставя обучение по хирургия, включително описания на инструменти и процедури.
  5. УРДВАНГА ЧИКИТСА е свързана със специалността "Уши, нос, гърло", но включва и лечение на заболявания на очите, главата и врата.
  6. ДАМШТРА ЧИКИТСА е сходна с "Токсикология" и представя изготвянето на разнообразни противоотрови, предназначени да борят с интоксикациите в организма.
  7. ВРИШИЯ ЧИКИТСА е аюрведичното съответствие на "Репродуктивна медицина", която се фокусира върху аспектите на либидото и способността за създаване на поколения.
  8. ДЖАРА ЧИКИТСА се посвещава на заболяванията при възрастните и усилията за справяне с процеса на стареене, което в конвенционалната медицина се известява като "Гериатрия".

Трябва да знаем, че Аюрведа представлява не само система за лечение, но и философски подход към живота и здравето. Тя обхваща виждане за същността на Космоса, природата, човека и тяхната взаимодействие.

Като "наука за живота", Аюрведа предоставя насоки за начин на живот, мислене и отношение към света, към себе си и към околните. Тя се фокусира върху поддържането на баланс и хармония вътре в организма и с околната среда.

Централният принцип на Аюрведа е възстановяване на хармонията между индивида и неговата собствена природа. Този баланс се счита за ключов за предпазване и лечение на заболяванията.

Важно е да разберем, че в Аюрведа, пациентът не е просто обект на лечение, а активен участник в своя процес на изцеление. Той трябва да разбере основните принципи на философията на Аюрведа, за да може да се интегрира като "част от екипа на лекаря". Със своето сътрудничество и ангажимент, пациентът може да допринесе за своето собствено оздравяване.

Така че, Аюрведа не е просто медицинска система, а цялостен подход към живота и здравето, който ни насърчава да балансираме и хармонизираме всички аспекти на себе си и своето влияние върху околния свят.

 

Аюрведични учения за Петте елемента и Трите Доши

Две основни учения лежат в основата на Аюрведа:

Първото е "Панчамахабута", което се отнася до концепцията за Петте елемента, от които е съставен целият Космос. Тези елементи включват пространство (акаша), въздух (вайю), огън (тейджас), вода (апа) и земя (притиви).

Второто учение се отнася до "Трите Доши", което са видове енергии или биологични принципи в човешкото тяло. Тези трите Доши са Вата, Пита и Капха. Те представляват комбинации на Петте елемента и имат важно влияние върху физиологичните и емоционални аспекти на човека, както и на предразположението му към различни заболявания.

Този подход на Аюрведа помага да се разбере как природата и всичко в Космоса, включително човешкото тяло, са взаимно свързани и как балансът между Петте елемента и Трите Доши е ключов за поддържането на здраве и хармония.

 

Петте елемента

Петте вечни елемента на сътворението изграждат Космоса и всичко видимо на земята.

Пространството е това, което дава място за разполагане на формите на материята.

Въздухът се свързва с движението на материалните тела.

Огънят представлява преобразуването на формите от една в друга.

Водата характеризира свързаността и проникването в природата.

Земята определя плътността и образуването на формите.

В Аюрведа, тези Пет елемента представляват основните характеристики на материята и всичко в природата. Те са концептуални принципи, които надвишават прости визуални представи и играят ключова роля в разбиранията за енергията и взаимодействието между различните аспекти на Космоса.

 

Трите Доши

В човешкото тяло Петте елемента се съчетават в три Доши или три вида енергии – Вата, Пита и Кафа.

 

ВАТА Доша

Вата Доша представлява съчетание на пространство и въздух.

Тя се характеризира със лекота, динамичност и студеност.

Отговаря за двигателната активност в организма.

Включва всички видове човешки движения - от най-малките като трептенето на миглите, през кръвообращението, до по-големите като придвижването на цялото тяло.

Вата Доша играе важна роля в поддържането на физическата активност и енергия в тялото, както и в регулирането на нервната система. Нейният баланс е от съществено значение за оптималното функциониране на организма.

 

ПИТА Доша

Пита Доша е резултат от комбинация между огън и вода.

Тя се описва като пасивна и топла енергия.

Пита Доша е свързана с преобразуванията в тъканите и органите на тялото.

Тя играе важна роля в процеса на обмяната на веществата и трансформацията на храната в енергия.

Пита Доша управлява метаболизма и е важна за поддържането на хранителния баланс и ефективното функциониране на органите и системите на организма. Балансът на Пита е от съществено значение за общото здраве и добро самочувствие.

 

КАФА Доша

Кафа Доша е резултат от комбинация между вода и земя.

Тя се определя като изцяло пасивна, студена и влажна енергия.

Кафа Доша отговаря за формирането на тъканите, органите и структурата на тялото.

Растежът на тялото и неговите защитни сили, като имунитетът, се свързват с Кафа.

Тази Доша е отговорна за стабилността и поддържането на структурата на организма, както и за защитните функции на имунната система. Балансът на Кафа е от ключово значение за оптималното функциониране на тъканите и защитните механизми на организма.

 

Съотношението на трите видове енергии е индивидуално за всеки човек и се определя по време на раждането. Това уникално съчетание можем да наречем "код" за целия живот.

Тази уникална комбинация на енергии определя телесния тип на всеки човек - от цвета на кожата, очите и косата, до функциите и процесите в организма.

Аюрведичните учения за Петте елемента и трите Доши наистина имат съществено влияние върху здравето, предразположението към болести и методите за лечение. Балансът или дисбалансът между тези енергии може да определи общото здраве, както и склонността към определени заболявания. Разбирането на този уникален "код" на индивида може да помогне при подбора на подходящи лечебни методи и промени в начина на живот, които могат да поддържат баланса на енергиите и предпазят от заболявания.

 

Защо боледуваме?

В Аюрведа, понятията за Хармония и Баланс са от съществено значение. Всяко нарушение на този баланс може да доведе до проблеми и неравновесие в организма.

Дисбалансът в съотношението на Дошите най-често възниква поради неправилна диета и неблагоприятни навици. Освен това, често хората не се съобразяват с циклите на активност на организма и не успяват да балансират работата, почивката и физическите усилия. Забелязва се и недостатъчно внимание към аспектите на духовното здраве, което може да доведе до физиологически неравновесия.

Затова в Аюрведа лекарят често назначава индивидуален дневен режим и план за начина на живот. Тези препоръки имат за цел не само лечение на настоящи заболявания, но и предотвратяване на възможни проблеми. Индивидуалният подход включва разнообразни аспекти като диета, физически упражнения, покой, медитация и други духовни практики. Този комплексен подход помага да се поддържа хармония и баланс в тялото и ума, което е от решаващо значение за оптималното здраве и благополучие.

 

Какво представлява диагностичният процес в Аюрведа?

Аюрведичната диагностика има за цел да разбере точните нарушения в енергийния баланс и да определи причините за тях. За тази цел се използват различни методи:

Роги Парикша (Rogi Pariksha): Лекарят прави оглед на външния вид на тялото и установява структурните особености чрез допир и преслушване. След това събира информация от пациента относно забелязаните симптоми.

Дасавида Парикша (Dasavida Pariksha): С този метод се анализират структурните нарушения и физиологичните проблеми. Лекарят събира информация за географските и климатични условия, при които пациентът живее, както и за работата му, хранителните му навици и други детайли.

Аштавида Парикша (Astavida Pariksha): Този метод включва подробни проверки като изследване на пулса, състоянието на езика, очите и зрението, сила на гласа, чувствителност при допир, както и външни аспекти като урина и фекалии.

След като са събрани тези данни, лекарят изгражда детайлен образ на индивидуалния енергиен профил на пациента. Тази диагностика е основата за предоставянето на индивидуални аюрведични терапии, съвети за хранителен режим и препоръки за двигателни активности. Така се осигурява персонализирано лечение и подход към поддържане на баланса в организма на пациента.

 

Лечебните средства на Аюрведа

Аюрведа е природосъобразна медицина, която се основава на използването на билки и масла от природата. В аюрведичните текстове са документирани над 50 000 билки и формули за тяхното съчетание според видовете болести, степента на развитие и индивидуалните особености на пациента.

В някои случаи, в аюрведичните мехлеми и прахове могат да се използват и пречистени метали, но те се прилагат в стриктно определени дози и съотношения с останалите съставки. Техният принос е да усилят действието на останалите съставки и да се използват с внимание и грижа.

Лечебните средства в Аюрведа са разнообразни и включват:

Билки или билкови смеси на прах.

Билкови отвари и таблетки.

Водни и спиртни екстракти.

Пречистено краве масло гий, смесено с лечебни билки.

Билкови смеси и подправки в мед.

Билкови олиа.

Важно е да се подчертае, че рецептите за лечение се предписват от квалифицирани аюрведични лекари и са индивидуални за всеки пациент. Тези рецепти и средства не трябва да се използват от други хора, дори и ако имат подобни симптоми, тъй като те се адаптират специално към конкретните нужди и баланс на енергиите на пациента.

 

Аюрведа терапии

В Аюрведа натрупаните токсини в тялото се считат за основата на дисбалансите и заболяванията. Затова пречистването на организма и възстановяването на първоначалното здравословно състояние са от изключителна важност.

При Пурвакарма се използват два вида терапии за външно въздействие:

Снехана (Snehana): Това е процес на омасляване на тялото с билкови олиа. Той може да бъде извършен външно (Бая) или вътрешно (Абянта), чрез изпиване. Омасляването може да се приложи и чрез други методи, като нанасяне на олио в ушите или носа. Тези терапии помагат на токсините да се придвижат към храносмилателната система, подготвяйки ги за изхвърляне.

Сведана (Svedana): Това е процедура за изпотяване на тялото. Тя може да се извършва чрез парна терапия, която помага на токсините да се отделят от тялото чрез потта.

Панчакарма терапиите са вътрешни процедури за прочистване, които включват пет различни метода:

Вамана (Vamana): Този метод предизвиква контролирано повръщане, като се балансира Кафа и се извеждат токсините от горната част на тялото.

Виречана (Virechana): С този метод се извършва лечебно изпразване, което балансира Пита и помага за извеждането на токсините от храносмилателната система.

Васти (Vasti): Това е лечебна клизма, която балансира Вата и подпомага дейността на дебелото черво, като извежда натрупаните токсини.

Нася (Nasya): При тази процедура се поставя лечебно олио в носа, което помага за извеждането на токсините от областта на главата.

Рактамокшан (Raktamokshana): Този метод включва освобождаване на кръвта, като използва различни техники.

Всички тези терапии се индивидуализират и се предписват от аюрведични лекари в зависимост от типа на дисбаланса в организма на пациента. Те помагат на организма да се изчисти от токсините и да се възстанови балансът на енергиите, което е съществено за поддържането на добро здраве и благополучие.

 

Живот без болести - напълно възможно с Аюрведа

Пълноценното здраве и дълголетието без болести са ценности, на които Аюрведа отдава изключително голямо значение. Превенцията и поддържането на хармонията в тялото и ума са основни принципи в аюрведичната медицина. Този подход включва няколко ключови аспекта:

Природосъобразен начин на живот: Аюрведа насърчава хората да водят живот, съобразен с природните цикли и сезони. Това включва правилното хранене, подходящи житейски навици, физическа активност и психологическо равновесие.

Диета и хранене: Аюрведа препоръчва индивидуализирана диета, която отчита конституцията на човека и сезонните влияния. Правилното хранене е от съществено значение за поддържането на баланс и предотвратяване на заболявания.

Сезонни промени и рутини: Промените в сезоните оказват влияние върху нашето тяло и ум. Аюрведа насърчава адаптация към сезонните промени чрез рутини и практики, които помагат да се поддържа баланс.

Стрес и емоционално равновесие: Аюрведа придава голямо значение на емоционалното здраве. Техниките за управление на стреса, медитацията и йогата са част от аюрведичния начин на живот.

Регулярни пречиствания: Прочистването на организма от натрупаните токсини се извършва периодично, за да се поддържа балансът и да се предотвратят дисбаланси.

Индивидуализация: Всеки човек се разглежда като уникална индивидуалност със свои специфични нужди и баланс. Това подсказва индивидуалните практики, терапии и режими на живот, които са подходящи за всеки конкретен човек.

Съчетавайки тези принципи със знание за Петте елемента, Трите Доши и други основни концепции на Аюрведа, хората могат да поддържат оптимално здраве, предотвратявайки дисбаланси и заболявания. Аюрведичният начин на живот подкрепя дълголетие и живот с радост и благополучие.